Sometilastoja

Tutustu uusiin sosiaalisen median tilastoihin.

Päivittäinen tai ainakin viikottainen somen käyttöaste on erityisesti 16-54 vuotiailla merkittävä.

Pandemiavuodet nopeuttivat erityisesti isojen ikäluokkien siirtymistä sosiaalisen median kanaviin.

040 731 5660

mirva@somentekijat.fi